sv

Underställd

Beskriver en häst som står med fram- eller bakben för långt under sig. Detta kan ses från sidan, där framhoven hamnar bakom eller i bakkant av en tänkt lodrät linje som dras genom hästens ben. På bakbenen ses det istället genom att hovarna är placerade långt framför en tänkt lodrät linje.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to