sv

Nötning

En nötning eller slitage kan ske på både hud, hov och sko. Nötningen sker på grund av friktion och innebär att visst material slits bort. När detta sker på huden resulterar det ofta i ett skrapsår, medan det på hov och sko handlar om att materialet (järnet eller hovväggen) blir mindre.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to