sv

Arbeta hos Mustad Hoofcare Group

Mustad är den världsledande leverantören av hästrelaterade hovprodukter med verksamhet i 11 länder, på fem kontinenter. Våra produkter inkluderar hästskor, hästskosömmar, hovraspar, hovslagarverktyg och andra relaterade vård- och specialprodukter för vård av hästens hovar. Sedan starten 1832 har vi utformat och satt standarden inom den hästrelaterade industrin. Våra kunder inkluderar världens främsta hovslagare, olympiska ryttare, hästägare och veterinärer. Vi strävar efter att skapa lönsam, hållbar tillväxt och skapa långsiktigt värde för våra kunder, våra anställda och vårt samhälle. Våra tillväxtmöjligheter är fortsatt starka tack vare det fantastiska laget vi byggt.

"Varje dag inspireras vi av våra gemensamma värderingar; passion, engagemang, innovation och samarbete"

Lika arbetsförklaring

Mustad är engagerad i principen om lika sysselsättningsmöjligheter för alla anställda och att erbjuda anställda en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. Alla anställningsbeslut i Mustad baseras på affärsbehov, arbetskrav och individuella kvalifikationer, utan hänsyn till etnicitet, religiös övertygelse, nationellt ursprung, ålder, kön, sexuell läggning, familjestatus eller annan status som skyddas av lagar eller förordningar på platsen där vi arbetar. Vi anser att mångfald är en fördel i vår verksamhet.

Nuvarande lediga tjänster

Kundtjänst och logistikanställd (exempel)

Om du vill kontakta vår personalavdelning, kan du skicka ett mail till: [email protected] 

 

Annars (när inga lediga tjänster finns)

För närvarande har vi inga lediga tjänster. 

 

För öppna ansökningar kan du kontakta vår personalavdelning genom att skicka ett mail till: [email protected] 

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to