sv

TRH-test

Med ett TRH-test mäts hästens nivåer av olika hormon. Framför allt används detta test för att utreda sjukdomen PPID, även callad Cushings syndrom, där hästens kropp ofta producerar höga mängder kortisol.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to