sv

Medicinsk prognos

En medicinsk prognos förutsäger en sjukdoms förlopp. Är prognosen god innebär det att sjukdomen kan botas och hästen kan bli frisk. I de fall prognosen är dålig kan sjukdomens utfall istället betyda att hästen inte kan botas eller att den inte blir fullt frisk.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to