sv

Strykning

När en häst stryker sig slår den sig med ena benet mot insidan på det motsatta benet. Oftast sker det under travning där hästens rörelse är tvåtaktig. Att hästen stryker sig är vanligare om den är marktrång. För att skydda hästar med detta rörelsemönster används ofta strykkappor vid motionering.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to