sv

Sabelbent

Beskriver en häst vars benställning inte är optimal. En sabelbent häst påminner om en överrörlig människa, där framknät är böjt bakåt och sett från sidan något bakom en tänkt lodrät linje som dras genom hästens ben.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to