sv

Danny Elliott visar hur du svetsar ihop en rasp med en sko för att skapa extra support och grepp.

Next video starts in

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to