sv

Hovslagaren Steven Beane visar hur en strålplatta kan flyttas för att möta den specifika hästens behov.

Next video starts in

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to