sv

Quarter Clip

Quarter Clips är en typ av kappa på hästskon, där det finns två kappor på varsin sida om hoven. Quarter clips är placerade längre bak på skon, mellan det tredje och fjärde sömhålet, än de liknande sidokapporna som är vanligare i Norden. En sko med quarter clips behöver därför passas in mer inunder hoven.

po

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to