sv

Narkos

Narkos används för att söva såväl hästar som människor och andra djur. Detta görs oftast vid operationer där hästen (eller människan) då sover sig igenom operationen och inte känner någon smärta. Att söva en häst helt och hållet görs endast i svåra fall och det vanligaste är istället att använda en lokalbedövning vilken endast tar bort smärtan i en specifik kroppsdel. Andra former av sövning eller bedövning finns också, där hästen bibehåller en viss medvetenhet och kan stå upp utan stöd men är så sömnig och bedövad att en undersökning eller behandling kan göras utan risk för veterinär eller hovslagare.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to