sv

Marktrång

Beskriver en häst vars benställning inte är optimal. Hästens ben är, sett framifrån, riktade något inåt vilket resulterar i att hästen står med hovarna tätt intill varandra och avviker från den tänkta lodräta linjen från hästens bogspets.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to