sv

Hovben

Hovbenet återfinns längst ned i hästens ben, inuti hoven, och är det lägst belägna av de tre benen under kotan. Hovbenet kallas även för P3 och på engelska third phalanx eller coffin bone.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to