sv

Bockbent

Beskriver en häst vars benställning inte är optimal. En bockbent häst står med framknät något böjt och sett från sidan är knät något framför en tänkt lodrät linje som dras genom hästens ben.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to