sv

Bärrandsröta

Kallas även lamellrandsröta eller det engelska "White line disease". Uppstår då hovens vita linje drabbas av en bakterie- eller svampinfektion. Den vita linjen blir då istället grå eller svart på grund av röta. Infektionen kan sprida sig uppåt i hoven och kan i svåra fall leda till en separation av hornkapseln och kötthoven.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to