sv

En bredare sko hjälper hästen

En del inomhusunderlag kan vara ganska hårda och en del mjuka och också mycket djupa. Man bör tänka på att nedslagskraften i hoven/benet därför kan variera stort, små justeringar kan göras som har visat sig underlätta för skelett och senor och utjämna nedslagskraften. Underlagets egenskaper kan påverka både prestation och skaderisk. Ett problem är att underlag som ger bättre prestation också belastar hästens muskel- och skelettsystem mer, vilket kan öka risken för skador.

Till exempel gör ett mycket fast underlag det enklare för en ryttare att rida snabbt, samtidigt som underlaget i sig ökar belastningen på hästens ben. Man har sett att hästar som inte är vana att arbeta på inomhusunderlag kan snubbla i början, innan de blir vana vid underlaget.

Råt
En bredare sko hjälper hästen att inte sjunka ner i underlaget. En fasad tå så som hos EQ, kan hjälpa hästen i överrullningsfasen när de är ovana vid underlaget. Försäkra dig om att underlaget är väl underhållet för att förhindra att underlaget blir hårt och knöligt. 

Tip
Ta reda på mer information om det exakta innehållet i underlaget samt hur mjukt eller hårt det är för hästen så att du kan anpassa din skoning därefter.

Se de rekommenderade produkterna

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to