sv

Herdar, hästar och boskap

Camargue Equitation är den traditionella ridstil som kommer från de vaktande herdarna i Camargue regionen i södra Frankrike. Stilen associeras med Camarguehästarna, med Camargueboskapen och med The Bouvino, den traditionella kulturen av boskapsuppfödning i Camargue.

Träningsunderlag
Sand, gräs, lera, trottoarer, sten 

Hästens beteende
Två typer av skoning: Antingen vanliga skor med broddar eller vanliga skor, tajt tillpassade eftersom underlaget kan vara lerigt. 

Visa våra Camargue Equitationprodukter
Camargue equitation

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to