nl
Mustad Sureweld
Mustad Sureweld

Mustad Sureweld

Vast is vast!

Mustad Sureweld, in het 220 gr betalen flesje, is een laspoeder voor het lassen in een gas- of een kolengestookte smeedoven. Het bestaat uit een mix van substanties van hoge kwaliteit met borax en staal. Sureweld gaat het verbranden van de smeedonderdelen tegen omdat het zuurstof weghoudt. Tevens bevorderen de overige componenten de mogelijkheid om koolstofarm staal te lassen.

Where to buy?

Samenvatting producteigenschappen

German farrier Christoph Schweppe

Ik geloof in de kracht van kennisdeling

Christoph Schweppe, hoefsmid in Duitsland

  • Van vader op zoon - drie generaties hoefsmeden

    De West-Australische hoefsmid, Phillip Smailes

    Je zou kunnen zeggen dat hoefsmeden in het bloed van Phillip Smailes zit - zijn vader Ken was hoefsmid en zijn zonen Matt en Josh zijn beiden in zijn voetsporen getreden. Lees dit verhaal
    The Australian farrier Phillip Smailes

Werkt geweldig met

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to