nl
A group of field hunters with dogs

Een paard met de inteligentie om ieder terreintype aan te kunnen

Field hunting is een algemene term voor het jagen met paarden en honden op vossen en reëen. In sommige opzichten zijn de paarden die hiervoor gebruikt worden te vergelijken met goede cross-countrypaarden. Ze moeten galopperen op gevarieerd terrein, over sloten en hindernissen springen en bij gelegenheid waterpartijen doorwaden.

Werkterrein
Alle ondergronden, maar voornamelijk gras.

Rustplaats/dagelijks verblijf
Box

Kenmerken van het paard
Een snel volbloed paard met springvermogen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor snel rijden in de jacht op open terrein.

Gedrag van het paard
Omdat er veel volbloed in zit zijn deze paarden vaak rustelozer dan warmbloedrassen. Het kan heel goed voorkomen dat ze zich er het prettigst bij voelen als ze in hun box worden beslagen.

Beslaglocatie
In de box of op een rustige, vertrouwde plaats. 

Advies
Voor deze paarden geldt hetzelfde als voor alle jachtpaarden. Het ijzer moet kort en strak worden aangebracht om het gevaar voor verwonding te verminderen en het risico op aftrappen vanwege vermoeidheid te minimaliseren. Tegelijkertijd moet men ervoor zorgen dat een ijzer wordt gebruikt met een goed profiel. Daarnaast een goede bescherming tegen uitglijden (bijv. hoefschroeven). Vanwege de ligging tegen de hoefwand is het aan te bevelen de interval tussen de beslagbeurten zeer kort te houden, ca. 4 à 5  weken.

Toon onze Field Hunting producten

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to