Mustad clinching blocks, Swedish and USA models
Mustad clinching blocks, Swedish and USA models
Mustad clinching blocks, Swedish and USA models

Mustad-vejneblokke

Praktisk værktøj til i-slåning af søm

En Mustad-vejneblok er et massivt dråbesmedet værktøj. Det bruges som en stabil støtte ved i-slåning og ombukning af hovsøm. Den ergonomiske forlængelse giver et stabilt greb.

View full text Hide full text

Ask the expert

Questions about this product?

Let us know
Where to buy

Find your nearest dealer

Product summary

Download PDF

Where to buy

Find your nearest dealer

Good to know

  • massivt dråbesmedet håndværktøj
  • stabilt pga. fra det ergonomiske design
  • det er bedre at bruge en vejnetang til følsomme heste
Thumbnail

Errol Wernike, beslagsmed i Tyskland

Jeg har deltaget i events og seminarer, og det har haft stor indflydelse på, hvordan jeg udfører mit arbejde i dag.

  • Gammelt familiefirma, moderne vision

    Christoph Schweppe, mesterbeslagsmed og underviser i Tyskland

    Read story
    The German farrier Christoph Schweppe forging a horseshoe

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to