da
A group of field hunters with dogs

En hest med intelligens til at tilpasse sig til alle slags terræn

En markjagthest eller en rævejagthest er en type hest, der bruges i jagtfeltet til rævejagt eller hjortejagt. På nogle måder ligner en markjagthest mere en god terrænhest, som kan ses ved military-arrangementer, snarere end en show-ring-jagthest, idet den skal kunne galoppere i forskelligt terræn, springe over grøfter og hegn, bevæge sig op og ned af skråninger, samt af og til løbe gennem vand.

Arbejdsterræn
Alle overflader, men hovedsageligt græs

Hvilested/dagligt ophold
Boks

Hestenes egenskaber
Markjagthesten er en hurtig fuldblodshest, der kan springe. Markjagtheste bruges hovedsageligt til hurtig ridning under jagt gennem åbent terræn.

Hestenes adfærd
På grund af fuldblodsindflydelsen er disse heste oftere mere rastløse end de mere varmblodede racer. Det kan være, at disse heste er mest rolige, hvis de skos i deres boks.

Skoningssted
I boksen eller på et roligt sted i kendte omgivelser. 

Råd
For disse heste gælder det samme som for alle jagtheste. Hestene skal skos kort og stramt for at mindske risikoen for skade og for at minimere faren for, at der smides sko på grund af træthed. På samme tid bør man sørge for, at der bruges sko med en god profil (f.eks. Eventer, Advantage, Concorde, Concorde Xtra osv.) med god beskyttelse mod at glide (f.eks. brodder). Påsætning gennem hovvæggen betyder, at intervallerne imellem skoningen bør holdes meget korte. En jagthest skal derfor skos med 4-5 ugers mellemrum. 

Vis vores produkter til markjagtheste

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to